Med beina godt planta på taket

Vask av tak med høyttrykkspyler

Taket er husets 5-fasade, og ofte den du legger mest merke til. Derfor er det naturlig å vaske taket som en del av vedlikeholdet. 

Etter å ha spylt taket rent har eieren fulgt vårt råd om å impregnere taksteinen etterpå med en diffusjonsåpen løsning. 

Det er flere fordeler med det: 

  • Vannet renner lettere av og steinen tørker mye raskere opp 
  • Lavere fuktighet i steinen gir dårlige vekstvilkår for ny mose. 
  • Impregneringen lukker porene i steinen slik at mosen har vanskelig for å få nytt feste for røttene.
  • Impregneringen er diffusjonsåpen og slipper fuktigheten ut samtidig som den hindrer vann i å bli værende i steinen, og dermed frostsprengning 
  • Tørr takstein er med på å sørge for at lufting til undertaket fungerer som tiltenkt. 

Takstein er laget for å holde i 50-100 år. Grunnen til at mange må bytte tak før det er at undertaket ikke lenger holder tett. Ved å impregnere holdes undertaket tørt og levetiden forlenges med minimum 10-15 år. Det gir deg som huseier en stor besparelse. 

Når man jobber på tak er sikkerheten et veldig viktig element. Her kan du se at vår mann har full tillit til forankringene (2 steder) og lener seg trygt bakover og kan jobbe med begge beina godt planta i taket.