Fastbrent skitt på aluminumsfasade

Her var det ikke fasaden vasket på mange år og skitten hadde satt seg fast i fasaden. Vanligvis løses det med  kjemi, børsting, lift og høytrykkspyling. I stedet ble det benyttet RentVannsTeknologi. Ingen kjemi, ingen lift eller bruk av høyttrykkspyling hvor vannet kan trenge inn. Raskere utført, rimeligere for kunden og bedre for miljøet.