Helt i knestående

Her er vi alle mann helt i knestående for å legge luminanskontrast helt ytterst på trinnet sånn at det skal være trygt å gå ned trappen. Siden dette er en togstasjon som benyttes av mange er det viktig at sikkerheten ivaretas.

Hva er luminanskontrast spør du helt sikkert? Glad for at du spurte 

Hva er luminanskontrast?

Luminanskontrast betyr enkelt forklart at noe er tydelig å oppfatte og at vi forstår hva det betyr. 

Det er på grunn av kontrastene vi er i stand til å fokusere, skille objekter fra hverandre, oppfatte dybdeavstand, oppfatte bevegelse osv.

En helt vilkårlig stripe eller symbol gir ikke automatisk mening for oss. Derfor er det krav til hvordan luminanstriper i offentlig miljø skal utformes. 

Her sliper vi vekk betongen helt ytterst på trinnet for så å legge en luminanskontrast i sort. 

Hvorfor trenger vi kontraster?

Synet blir betydelig svekket gjennom livet selv for et friskt øye. En 80 år gammel person må ha nesten 5 ganger så mye lys som en 20-åring for å kompensere for svekket lys til øyelinsen.

Endringene i øyet fører også til at terskelen for å oppfatte farger endres med alderen. Endringer i øyet fører også til at terskelen for å oppfatte farger endres med alderen. 

Særlig er eldre i faresonen, og fall ned trapper  kan gi svært alvorlige skader. Mange svaksynte opplever de samme synsmessige utfordringene som ellers kommer med stigende alder.

Det er forfor helt avgjørende at det velges riktige løsninger som ivaretar kravene til universell utforming. 

– kilde Norges Blindeforbund