Godt innemiljø gir bedre inntjening

Det er et økende fokus på godt innemiljø og hvordan det påvirker økonomien i bedriften positivt.

Kundene blir mer og mer bevisst på bærekraft og et godt innemiljø for å øke sine ansattes ve og vel. 

En arbeidsplass med et sunt innemiljø og hvor de ansatte trives skaper et betydelig potensiale for økt produktivitet.  Økt produktivitet og utnyttelse av den kompetansen som er i bedriften øker inntjeningen. 

Ved planlegging og tilrettelegging blir renholdet en medvirkenede faktor for å styrke bedriftens konkurranseevne.