Vask av solcellepanel

Solar panels on house

Har du investert i solcellepanel de siste årene? I så fall er du interessert i at de gir så høy effektivitet som mulig. 

Jo mer sol som treffer solcellene jo mer effektive er de. Det er naturlig at det kommer støv og skitt på de, og det påvirker hvor mye strøm som produseres. Derfor må solceller rengjøres. Hvis du har takvinduer så vet du hvor skitne de blir og hvordan det påvirker lyset som kommer inn.

Den enkleste og mest effektive måten å rengjøre solcellepanel på er med RentVann. Lange stenger, lavt trykk og ingen bruk av kjemi som blir liggende igjen etter rengjøring gir deg det beste og mest langvarige resultatet. 

Selv om solceller er laget for å stå ute i all slags vær og vind, så er de ikke laget for å tåle spyling med høytrykk. Kjemi som påføres varme paneler kan skade glasset og redusere hvor effektivt de kan produsere strøm.